IZGLED I SADRŽAJ VAŠEG VEB SAJTA

Na ovoj stranici data Vam je mogućnost da izaberete jedan od predloženih vizuelnih formata, koji su važni za Vaše poslovanje i identitet kompanije.

Zvjezdicom su obilježena obavezna polja.

Odaberite 3 boje koje želite da budu dominantne na Vašem sajtu:

No File Chosen Max 10 MB

Dizajn veb sajtova možete pogledati na dugme "Lista svih ponuđenih vizuala", i nakon što se odlučite za željeni dizajn Vašeg budućeg sajta, njegovu šifru odaberite iz padajuće liste u polju "Dizajn veb sajta":

U nastavku je potrebno odabrati tipove stranica koje želite da Vaš sajt sadrži a neophodno je ispuniti minimum jednu stranicu.

STRANICA 1:

No File Chosen Max 15 MB
No File Chosen Max 20 MB

STRANICA 2:

No File Chosen Max 15 MB
No File Chosen Max 20 MB

STRANICA 3:

No File Chosen Max 15 MB
No File Chosen Max 20 MB

STRANICA 4:

No File Chosen Max 15 MB
No File Chosen Max 20 MB

STRANICA 5:

No File Chosen Max 15 MB
No File Chosen Max 20 MB

STRANICA 6:

No File Chosen Max 15 MB
No File Chosen Max 20 MB